Töökeskkonna riskianalüüsid

Töökeskkonna riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mis võivad töötajate tervist kahjustada või ohustada, samuti toimub vajadusel selliste ohutegurite parameetrite mõõtmine. Sellisteks ohuteguriteks võivad olla näiteks müra, ebapiisav valgustus, sundasendis töötamine, kokkupuude kemikaalidega, tõmbetuul või hoopis midagi muud.

 

Töötajate käest regulaarselt töökeskkonna ohutegurite ja “murekohtade” tagasiside saamine küsitluslehe vormis (vaata riskianalüüsi ja küsitluslehtede näidiseid SIIT) aitab tööandjal paremini riske kaardistada ja parendada töötingimusi, ennetada tööõnnetuste tekke ohtu. Ohtlike seadmete või tööde ohutustaseme tõstmiseks on võimalik lisada erinevaid tehnilisi lahendusi, mille vajadust oskab hästi hinnata seadmega igapäevaselt töötav töötaja. Töötaja ülemus aga ei pruugi teadagi kui ohtlik on igapäevane töö selle seadmega, sest igapäevaselt on sellega tööd tehtud, kuid seni pole õnnetusi juhtunud, kuni ühel päeval see õnnetus ebasoodsate asjaolude kokkusattumusel juhtub. Meie aitame Teil töökohtade kitsaskohti näha ja anname riskianalüüsi teostamise käigus soovitusi ohutustaseme tõstmiseks.

 

Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise tulemusena valmistame põhjaliku kirjaliku riskianalüüsi dokumendi ning teeme praktilisi ettepanekuid ohuteguritega seotud terviseriskide vähendamiseks. Tervist kahjustavate ohutegurite vähendamine hoiab töötaja tervist, suurendab tema motivatsiooni ja töövõimet ning sellega kogu ettevõtte tulemusi!

 

Töökeskkonna riskianalüüside teostamine hõlmab järgnevat:

  • Töökeskkonna riskianalüüsid, sh plahvatusriskide analüüs
  • Töökohtade tunnuskaardid
  • Töökeskkonna tegevuskavad
  • Töökeskkonna sisekontroll
  • Töökeskkonna juhtimissüsteem
  • Töökeskkonna ohutusjuhendid
  • Seadmete ohutusjuhendid
  • Ohutusjuhendid
  • Tööohutuse plaani koostamine