Töökeskkonna riskianalüüsid

Töökeskkonna riskianalüüsi käigus selgitatakse välja töökeskkonna ohutegurid, mis võivad töötajate tervist kahjustada või ohustada, samuti toimub vajadusel selliste ohutegurite parameetrite mõõtmine. Sellisteks ohuteguriteks võivad olla näiteks müra, valgustatus, õhutemperatuur ja õhuniiskus, kemikaalid töökeskkonna õhus jne.

 

Töötajate käest regulaarselt töökeskkonna ohutegurite ja “murekohtade” tagasiside saamine küsitluslehe vormis (vaata riskianalüüsi näidiseid SIIT) aitab tööandjal paremini riske kaardistada ja parendada töötingimusi, ennetada tööõnnetuste tekke ohtu. Ohtlike seadmete või tööde ohutustaseme tõstmiseks on võimalik lisada erinevaid tehnilisi lahendusi, mille vajadust oskab hästi hinnata seadmega igapäevaselt töötav töötaja. Tööandja ei pruugi teadagi kui ohtlik on igapäevane töö näiteks vananenud seadmega, sest seni pole õnnetusi juhtunud, kuni ühel päeval ebasoodsate asjaolude kokkusattumusel juhtub tööõnnetus. Meie aitame Teil töökeskkonnas töökohtade kitsaskohti näha ja anname riskianalüüsi teostamise käigus soovitusi ohutustaseme tõstmiseks.

 

Töökeskkonna riskianalüüsi läbiviimise tulemusena koostame põhjaliku riskianalüüsi dokumendi ning teeme praktilisi ettepanekuid ohuteguritega seotud terviseriskide vähendamiseks ning töötaja tervisekontrolli  saatmiseks. Tervist kahjustavate ohutegurite vähendamine hoiab töötaja tervist, suurendab tema motivatsiooni ja töövõimet ning sellega kogu ettevõtte tulemusi!

 

Töökeskkonna riskianalüüside teostamine hõlmab järgnevat:

  • Töökeskkonna riskianalüüsid, sh plahvatusriskide analüüs
  • Töökohtade tunnuskaardid
  • Töökeskkonna tegevuskavad
  • Töökeskkonna sisekontroll
  • Töökeskkonna juhtimissüsteem
  • Töökeskkonna ohutusjuhendid
  • Seadmete ohutusjuhendid
  • Ohutusjuhendid
  • Tööohutuse plaani koostamine