Ettevõttest

Risk Management OÜ on asutatud aastal 2000 ning see oli esimene riskikonsultatsioonidele ja riskianalüüside teostamisele spetsialiseerunud ettevõtte Eestis. Risk Management OÜ pakub mitmekülgset riskianalüüsialast ja riskide ohjet toetavat teenust. Lisaks teenuste osutamisele oleme aastate jooksul teinud ka arenduslikku ja metodoloogilist tööd.

 

Tänaseks oleme tegutsenud juba alates 2000. aastast ning väidame end olevat suurimate kogemustega füüsilise keskkonna riskianalüüside tegija Eestis. Risk Management OÜ teenused hõlmavad riskianalüüse ja riskinõustamisi töökeskkonna, kriisireguleerimise, hädaolukorraks valmisoleku, kemikaaliohutuse, toiduohutuse, arhiiviohutuse, turvalisuse ja veel mitmetes valdkondades.

 

Risk Management OÜ teenuseid on kasutanud arvukad kliendid, sealhulgas nii suuremad avaliku kui erasektori esindajad (vaata Risk Management OÜ kliendibaasi SIIT). Toome siinkohal mõned näited: Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Keskkonnaamet, Ravimiamet, Vabariigi Presidendi Kantselei, Haridus- ja Teadusministeerium, Eesti Energia, Eesti Pank, Riigikohus jpt. Mõned Risk Management OÜ tehtud tööd on meie klientide poolt või nende nõusolekul muudetud avalikult internetis kättesaadavaks (vaata Risk Management OÜ avalikustatud töid ja näidiseid SIIT).

 

Risk Management OÜ omab Terviseameti registreerimistõendit nr 0004 töötervishoiuteenuste osutamiseks ergonoomia ja tööhügieeni alal.

 

Risk Management OÜ aitab oma tegevusega hoida töötajate tervist töötajasõbralikus töökeskkonnas .

Riskide ohjamine loob paremad võimalused Teie jätkusuutlikkuseks!