IMG_2371

Töökeskkonna riskianalüüs

Tegeleme töökeskkonna riskide hindamise, ohutegurite tuvastamise ja nende kirjeldamisega. Riskianalüüsi käigus valmib ka tegevuskava riskide ennetamiseks.

ohumärgid

Kemikaaliohutuse riskianalüüs

Kemikaaliseaduse nõuetest tulenevate riskianalüüside teostamine, sh teabelehtede kaasajastamine nõuetekohaseks.

veepuhastusjaam

Elutähtsa teenuse riskianalüüsi nõustamine

Elutähtsate teenuste kirjeldamine, riskide hindamine ja analüüs. Elutähtsa teenuse riskianalüüsi nõustamine vastavalt hädaolukorra seadusele.

346

Klientide arv

651

Objektid

21

Kogemus aastates

004

TEGEVUSLUBADE NUMBER