Kemikaaliohutus

Ettevõtetel, kes käitlevad kemikaale, on tulenevalt kemikaaliseadusest ja töötervishoiu ja tööohutuse seadusest kohustus luua ja tagada tervisele ohutu töökeskkond, mille aluseks on süstemaatiline töökeskkonna sisekontroll ja riskianalüüs. Aitame ettevõtteid nõutud riskianalüüside teostamisega, mis on ka aluseks terviseriskide vähendamise või vältimise tegevuskava loomiseks.

 

Kemikaaliohutuse riskianalüüsi käigus valmivad:

  • Ohutusaruanne
  • Teabelehed
  • Objekti paikvaatlus ja audit kemikaaliriskianalüüsi tarbeks või plahvatusriskide hindamiseks
  • Kemikaaliseaduse nõuetest tulenevad riskianalüüsid
  • Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse nõuetest tulenevad riskianalüüsid