Teenused

Risk Management OÜ on oma pika tegutsemisaja jooksul teostanud väga palju erinevaid riskianalüüse, mille eesmärgiks on töökeskkonna, teenuste ja protsesside riskide ning ohutegurite analüüsimine. Selle tegevuse käigus toimub nii riskide tuvastamine, mõõtmine ja hindamine, kui ka lahenduste pakkumine ohutegurite mõju vähendamiseks.

 

Riskianalüüsi läbiviimine töökeskkonnas võib ettevõtete jaoks olla tüütuks ja ressursse nõudvaks kohustuseks, kuid riskide ja ohutegurite teadvustamine on otseselt seotud ka ettevõtte oskusliku juhtimisega ning majandusliku mõjuga. Ohutu ja meeldiv töökeskkond tõstab töötaja efektiivsust ning riskidega arvestamine aitab ennetada ja vähendada võimalikku majanduslikku kahju.

 

Risk Management OÜ poolt enim teostatud teenused on loetletud vasakpoolses ääremenüüs, millel klikkides saate ülevaate töö sisu kohta. Tegelik pakutavate teenuste valik ja sisu on oluliselt laiemad ning seega soovitame Teil saata oma päring, millele saame juba teha konkreetse pakkumise vastavalt Teie tegevusvaldkonna või objekti iseärasustele!

 

Töö tulemusena valmib lähteülesannetele ning nõuetele vastav taasesitatavas vormis riskianalüüs, mille ettevõtte juhatus laadib üles Tööinspektsiooni iseteeninduskeskkonda.

 

Varasemalt tellitud (tööst on möödunud üle 2 aasta) riskianalüüside arhiivist väljaotsimise hind (PDF formaadis) on 50 eurot ning muudetava .DOC formaadis dokumendi hind on kokkuleppeline.