Erinevad riskianalüüsid

Teostame ettevõtetele erinevaid riskianalüüse, mis on vajalikud töökeskkonna ohutegurite hindamiseks ning nõutud ettevõtte tegevusalal. Riskianalüüside läbiviimine algab objekti külastamisest ning lõpeb põhjaliku ja vormistatud riskianalüüsi valmimisega, mille tulemusi on võimalik rakendada ettevõtte igapäevatöö korraldamises.

 

Igapäevaselt tegeleme järgmiste riskianalüüside teostamisega: