Erinevad riskianalüüsid

Teostame ettevõtetele riskianalüüse, mis on vajalikud töökeskkonna ohutegurite hindamiseks ning nõutud Töötervishoiu- ja tööohutuse seadusega. Riskianalüüside läbiviimine algab soovi korral objekti  külastamisest ning lõpeb põhjaliku taasesitatavas vormis riskianalüüsi valmimisega. Riskianalüüsi  tulemusi on võimalik rakendada ettevõtte igapäevatöö ohutuks korraldamiseks.

 

Igapäevaselt tegeleme järgmiste riskianalüüside teostamisega: