Hädaolukorra riskianalüüs

Hädaolukorra all mõistetakse sündmust või sündmuste ahelat või elutähtsa teenuse katkestust, mis ohustab paljude inimeste elu või tervist, põhjustab suurt varalist kahju või keskkonnakahju, häirib ulatuslikult elutähtsate teenuste toimepidevust ning mille lahendamiseks on vajalik erinevate asutuste kiire kooskõlastatud tegevus. Selliste olukordade tekke hindamine eeldabki hädaolukorra riskianalüüsi koostamist, milles hinnatakse hädaolukorra tekkimise tõenäosust ja hädaolukorra tagajärgi ning esitatakse ettepanekud hädaolukorra ennetamiseks.

 

Hädaolukorra riskianalüüs ning hädaolukorraks valmisolek keskenduvad sh järgmistele riskidele:

  • Informatsioon ohustatud piirkonnast.
  • Võimalikud hädaolukorrad, nende tagajärjed ning ülevaade rakendatavatest abinõudest mis tahes võimaliku, suurõnnetuse käivitumise seisukohalt olulise, olukorra või sündmuse üle kontrolli saavutamiseks.
  • Energiasüsteemide ja kommunikatsioonide lülitused.
  • Hädaolukorra lahendamist juhtivate isikute nimed ja kontaktandmed.
  • Avariiväljakutsete edastamise kord päästeasutusele ja kohalikule omavalitsusele.
  • Olemasolevate ja täiendavalt vajalike ressursside arvestus.
  • Koolituste kava ja koolituspersonali kohustused.
  • Koostöö teiste ettevõtete ja asutustega.