Kriisireguleerimine

Kriisireguleerimine hõlmab hädaolukorra seaduse tähenduses hädaolukorra ennetamist, selleks valmistumist ja selle lahendamist. Selleks on vajalik eelnevalt kaardistada võimalikud hädaolukorrad ning seejärel koostada hädaolukorra lahendamise plaan ehk koostöökokkulepe, milles hädaolukorra lahendamist juhtiv asutus ja hädaolukorra lahendamisse kaasatud asutus või isik lepivad kokku hädaolukorra lahendamise korralduse.

 

Kriisireguleerimine hõlmab sh järgnevate, kuid mitte ainult, toimingute tegemist:

  • Teabelehed
  • Riskianalüüsid
  • Hädaolukorra lahendamise plaanid
  • Ohutuse tagamise süsteemid
  • Ohutusaruanded
  • Ohualade konservatiivne ja arvutuslik määramine ning kaardistamine